Hoppa till innehåll

Barnskötare-Elev/Stödassistent språkstöd (Göteborg)

Barn och fritid

Yrkesvux med språkstöd, 1550 poäng

För mer information om utbildningens innehåll, se grvux.se.

 

Förkunskapskrav

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

- Sfi D

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRS-BSE-2408-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Studium (Länk till extern sida.)

Kurser (25 st)

 • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 (GRNSVAA)
 • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2 (GRNSVAB)
 • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 (GRNSVAC)
 • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4 (GRNSVAD)
 • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0)
 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Orienteringskurs studieplanering (KGYORI11A50)
 • Orienteringskurs på gymnasial nivå för modersmål/studiehandledning (KGYORI11E)
 • Yrkessvenska (KGYORI11F)
 • Komvuxarbete barn och fritidsprogrammet (KVARBF)
 • Naturguidning 1 (NAGNAT01)
 • Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1)
 • Barns lärande och växande (PEDBAS0)
 • Kommunikation (PEDKOU0)
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0)
 • Människors miljöer (PEDMÄI0)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0)
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0)
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)
 • Skapande verksamhet (PEGSKP0)
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1)
 • Socialt arbete 1 (SOCSOC01)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02)
 • Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01)

0 Kursstarter

 • Det finns inga kursstarter att ansöka till.