Hoppa till innehåll

Välkommen till GRvux webbansökan

Du kan göra 5 ansökningar med 3 utbildningar i varje ansökan. Läs mer om hur du ansöker på hemsidan under rubriken Ansökan och antagning.
När du skickat in din ansökan kommer du få ett bekräftelsemail. Glöm inte att kolla i mappen för skräppost!
 
I ansökan finns en fråga Jobbar du nu. Du ska endast välja 1 av alternativen.

GRvux har infört svarskrav. Det betyder att om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar som du har ansökt till kommer du att få ett meddelande om detta och du ska tacka ja eller nej till platsen på ditt studerandekonto. 
Om du inte svarar i tid kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande.

Mer information

GRvux erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna, som efterfrågas av arbetsgivare i regionen. Utbildningarna är olika långa och erbjuds på flera orter i Göteborgsregionen. Du kan läsa en yrkesutbildning med eller utan språkstöd, som lärling eller välja att validera de kunskaper du har från tidigare yrkeserfarenheter och komplettera dessa med ytterligare utbildning. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigande.

Om du har skyddade personuppgifter (det är Skatteverket som beslutar om sekretessmarkering) ska du kontakta din hemkommun för att göra en ansökan. Du ska inte själv skapa, eller ladda upp några dokument till, ditt studerandekonto utan får instruktioner av den som hjälper dig med din ansökan. Du måste följa samma ansöknings- och kompletteringstider som övriga sökande.

Om något har blivit fel i ansökan, gå in och ändra på ditt studerandekonto eller kontakta din hemkommun för att få hjälp.

Om du vill lämna återbud till en utbildning kan du göra det via ditt studerandekonto eller med hjälp av din hemkommun. Det är viktigt att du är tydlig med om du vill lämna återbud till en, flera eller samtliga utbildningar.

Du kan söka till en yrkesvuxutbildning från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha slutbetyg/examensbevis från gymnasiet.

Utbildningarna är till för dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,Tjörn, Öckerö.

Om du inte är folkbokförd i Göteborgsregionen behöver du ett skriftligt godkännande från din hemkommun som intygar att den kommer att betala för din utbildningsplats. Först när din hemkommun godkänt eller avslagit din begäran kan din ansökan behandlas.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. 

Bilagor till din ansökan

Du kan antingen scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp på ditt studerandekonto i webbansökan.  Dessa bilagor ligger till grund för antagningen och det är viktigt att vi får tillgång till dem så fort som möjligt. Vi tar inte emot papperskopior.

Kursbesked

Besked om din ansökan kommer att finnas på ditt studerandekonto när din ansökan är färdigbehandlad. 

Beställa betyg

När din utbildning är avslutad och du vill beställa dina betyg, hör du av dig till den kommun som är ansvarig för utbildningen. Är du osäker på vilken det kommun det är, fråga din utbildningsanordnare/skola.