Hoppa till innehåll

Barberare (Göteborg)

Hantverk

Yrkesvux, 1600 poäng

Utbildningen är nu sökbar på efteranmälan, vilket innebär att den som först inkommer med en komplett, godkänd ansökan erbjuds en plats eller placeras på reservlistan. 

För mer information om utbildningens innehåll, se grvux.se.

Förkunskapskrav

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:
 
Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)
 
Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.
 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRY-HBB-2404QGG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Burgården (Länk till extern sida.)

Kurser (13 st)

 • Entreprenörskap (ENTENR0)
 • Barberare 2 (HAVBAR02)
 • Barberare 3 (HAVBAR03)
 • Barberare 4 (HAVBAR04)
 • Barberare 5 (HAVBAR05)
 • Barberare 6a (HAVBAR06a)
 • Frisör 1 (HAVFRI01)
 • Hantverk introduktion (HAVHAV0)
 • Material och miljö (HVKMAE0)
 • Orienteringskurs studieplanering (KGYORI11A50)
 • Yrkessvenska 50 poäng (KGYORI11F50)
 • Orienteringskurs (KGYORI50)
 • Komvuxarbete hantverksprogrammet (KVARHV)

0 Kursstarter

 • Det finns inga kursstarter att ansöka till.