Hoppa till innehåll

Barnskötare med språkstöd (Mölnlycke)

Barn och fritid

Yrkesvux med språkstöd, 1600 poäng

Viktig information

Utdrag från polisens belastningsregister för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom förskola/skola.


Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors utveckling, lärande och växande, samarbete, pedagogik, kommunikation samt ledarskap. Du får lära dig att möta andra människor, med fokus på barn och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du kommer att läsa 1300 gymnasiepoäng och kurserna tillhör Skolverkets yrkespaket för att bli barnskötare. Samtidigt som du läser dina yrkeskurser läser du också svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för yrkesämnena och som jobbar tillsammans med läraren i svenska.


Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som behörig barnskötare inom barnomsorgen med barn i åldrarna 0-6 år, i enlighet med Läroplanen för förskolan.  Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerade vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg och skapa aktiviteter både inomhus och utomhus är viktiga delar av arbetet.


Kostnader för eleven

Kostnader för litteratur, kopiering, studiebesök m.m. tillkommer med ca 1000-1500 kr/period.


Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder:
Vid APL följer du din handledares arbetstider. APL utgör ca 15 % av utbildningen. APL kommer att genomföras löpande under utbildningens gång.


Studieperioder

2021-08-09 - 2021-12-17
2022-01-10 - 2022-06-03
2022-08-08 - 2022-12-16
2023-01-09 - 2023-06-02


Antagning

Informationsmöte:
Innan utbildningen startar kallar skolan till ett informationsmöte med tillhörande intervju. Skolan kallar fler sökande än vad det finns platser till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.


Övrig information

Plats för utbildningen: Mölnlycke
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen Härryda
Ansvarig vuxenutbildning: Härryda kommun

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
- har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.


Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.


Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRS-BSE-2108-HA

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Vuxenutbildningen Härryda (Länk till extern sida.)

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.