Hoppa till innehåll

Butikssäljare med språkstöd - lärling (Göteborg)

Handel och Administration

Lärlingsvux med språkstöd, 860 poäng


"Det är kul att hjälpa kunder. Ett bra sätt att lära sig ett jobb." Elev på utbildningen.


Viktig information

Först blir du antagen till en orienteringskurs på tre veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.


Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.  Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.


Utbildningens innehåll

Lärlingsutbildningen Handel med språkstöd innehåller gymnasiekurser på 500 poäng inom handel som du läser kombinerat med svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande/gymnasienivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som jobbar nära ihop med en svensklärare. Utbildningen innehåller kurser inom service, praktisk marknadsföring, branschkunskap, affärsutveckling och personlig försäljning. Utbildningstiden är ca 42 veckor.


Utbildningen leder till

Du kommmer att arbeta i livsmedelsbutik.


Kostnader för eleven

Kostnad för kurslitteratur är ca 2000 kr. Om du väljer att köpa e-böcker blir kostnaden lägre.


Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med:
Gunbritt Holmstrand, lärare inom handel
Gunbritt.holmstrand@moa-larcentrum.se
 
Maria Johansson, administratör/platsansvarig
Maria.johansson@moa-larcentrum.se
 
Hilda Curovac, rektor/verksamhetschef
Hilda.curovac@moa-larcentrum.se


Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.


Studieperioder

Orienteringskurs:
2021-08-16- 2021-12-17

Lärlingsutbildning:
2021-09-06 - 2021-12-17
2022-01-03 - 2022-05-27


Antagning

Informationsmöte:
Du kan komma att bli kallad till gruppinformation.  I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats. Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Prioritering sker utifrån utbildningsbakgrund. Först blir du antagen till en orienteringskurs på tre veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.


Övrig information

Plats för utbildningen: Östra Hamngatan 30-34 41109 Göteborg
Utbildningsanordnare: MoA Lärcentrum
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad


Ansökningsperiod

Ansökningsperiod: 7 april - 4 maj
Sista kompletteringsdag: 11 maj

Förkunskapskrav


Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
- har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.


Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.


Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRX-HDL-2108-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Moa Lärcentrum (Länk till extern sida.)

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.