Hoppa till innehåll

Barnskötare med språkstöd - lärling (Mölndal)

Barn och fritid

Lärlingsvux med språkstöd, 1580 poäng

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.


Viktig information

Du som söker denna utbildning ska ha intresse för yrket. Du ska visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din APL.

Du kommer att läsa gymnasiekurser inom barn och fritid samtidigt som du läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå.


Utbildningens innehåll

Orienteringskurs  80p
Pedagogiskt arbete  200p
Barns lärande och växande 100p
Lärande och utveckling  100p
Människors miljöer  100p
Pedagogiska teorier och praktiker   100p
Naturguidning 1    100p
Hälsopedagogik   100p
Kommunikation   100p
Etnicitet och kulturmöten   100p
Skapande verksamhet  100p
Specialpedagogik 1  100p
Pedagogiskt ledarskap  100p

Yrkessvenska  200p
Grundläggande svenska som andra språk


Utbildningen leder till

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola. Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.


Kostnader för eleven

1000-1500 kr


Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen, minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.


Studieperioder

2021-08-09--2021-12-31
2022-01-03-- 2022-07-08
2022-08-08--2022-09-30


Antagning

Informationsmöte:
Om din ansökan blir godkänd kan du bli kallad till informationsmöte. Om du går vidare blir du antagen till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.


Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Campus Mölndal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
- har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.


Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.


Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRX-BSE-2108-ML

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Campus Mölndal (Länk till extern sida.)

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.