Hoppa till innehåll

Butikssäljare - lärling (Göteborg)

Handel och Administration

Lärlingsvux, 680 poäng

"Det är kul att hjälpa kunder. Ett bra sätt att lära sig ett jobb." Elev på utbildningen.


Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.


Viktig information

Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.


Utbildningens innehåll

Lärlingsutbildningen Butikssäljare innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom handel. Utbildningen innehåller kurser inom praktisk marknadsföring, branschkunskap, affärsutveckling och inköpsarbete. Utbildningstiden är 34 veckor.

Handelsbranschen är ett brett område, men eftersom det idag framför allt efterfrågas butikssäljare inom livsmedelsbranschen är det i första hand lärlingsarbetsplatser i livsmedelsbutiker som kommer att erbjudas.


Utbildningen leder till

Efter genomförd utbildning har du stora möjligheter att få arbete som butikssäljare inom livsmedelsbranschen.


Kostnader för eleven

Kostnad för kurslitteratur är ca 3000 kr. Om du väljer att köpa e-böcker blir kostnaden lägre.


Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med:
Gunbritt Holmstrand, lärare inom handel
Gunbritt.holmstrand@moa-larcentrum.se
 
Maria Johansson, administratör/platsansvarig
Maria.johansson@moa-larcentrum.se
 
Hilda Curovac, rektor/verksamhetschef
Hilda.curovac@moa-larcentrum.se
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.


Studieperioder

Orienteringskurs:
2021-08-09 - 2021-09-03

Lärlingsutbildning:
2021-09-06 - 2021-12-17
2022-01-03 - 2022-03-25


Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Prioritering sker utifrån utbildningsbakgrund.

Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.


Övrig information

Plats för utbildningen: Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Utbildningsanordnare: MoA Lärcentrum
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Ansökningsperiod
Ansökningsperiod: 7 april - 4 maj
Sista kompletteringsdag: 11 maj
 

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.


Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.


Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRL-HDL-2108-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Moa Lärcentrum (Länk till extern sida.)

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.