Hoppa till innehåll

Barnskötare (Mölndal)

Barn och fritid

Yrkesvux, 1380 poäng

Viktig information

Du som söker denna utbildning ska ha intresse för yrket. Du ska visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din APL.


Utbildningens innehåll

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. I den praktiska delen får du använda de teoretiska kunskaperna i arbete med barn och personal på en förskola.  I den teoretiska delen av utbildningen får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument, etik, barns rätt och pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt. Kunskaper om kommunikationens betydelse för lärande och utveckling är viktiga delar i utbildningen men också om grupprocesser, samtal på olika nivåer, konflikthantering, föräldrakontakter, utvecklingssamtal och samtalsmetodik. Du kommer också få tillägna dig kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. En del av utbildningen ägnas också till barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter, samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
 
I praktiken på förskolan kommer du möta barn och personal från många olika bakgrunder såväl socialt som kulturellt och där kunskaper om kulturmöten och etnicitet mm är viktiga och det lär du dig i kursen Etnicitet och kulturmöten. Hälsa är ett viktigt kunskapsområde, både den egna och andras hälsa och livsstil såväl när det gäller kost som motion. Det och mycket mer lär du dig i kursen Hälsopedagogik.

Du kommer också möta barn med olika funktionsnedsättningar på förskolan. Det kan vara barn med fysiska funktionsnedsättningar eller barn med exempelvis ADHD, utvecklingsstörning eller autism. I kursen Specialpedagogik 1 får du mycket kunskaper om olika slags funktionsnedsättningar.

Sista terminen läser du inriktningskursen Skapande verksamhet. I den kursen får du lära dig mer om skapandets betydelse för människors lärande och växande, och hur man kan använda bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. I kursen ingår också olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Kurser:

Orienteringskurs  80p
Pedagogiskt arbete  200p
Barns lärande och växande 100p
Lärande och utveckling  100p
Människors miljöer  100p
Pedagogiska teorier och praktiker   100p
Naturguidning 1    100p
Hälsopedagogik   100p
Kommunikation   100p
Etnicitet och kulturmöten   100p
Skapande verksamhet  100p
Specialpedagogik 1  100p
Pedagogiskt ledarskap  100p


Utbildningen leder till

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola.
Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.


Kostnader för eleven

1000-1500 kr


Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
En stor del av utbildningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.


Studieperioder

2021-08-09--2021-12-31
2022-01-03-- 2022-07-08
2022-08-08--2022-09-30


Antagning

Informationsmöte:
Om din ansökan blir godkänd kan du bli kallad till informationsmöte. Om du går vidare blir du antagen till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.


Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Campus Mölnal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal

 

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.


Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.


Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRY-BSE-2108-ML

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Campus Mölndal (Länk till extern sida.)

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.