Hoppa till innehåll

Barnskötare - lärling (Mölndal)

Barn och fritid

Lärlingsvux, 1380 poäng

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.


Viktig information

Du som söker denna utbildning ska ha intresse för yrket. Du ska visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din APL.


Utbildningens innehåll

Orienteringskurs  80p
Pedagogiskt arbete  200p
Barns lärande och växande 100p
Lärande och utveckling  100p
Människors miljöer  100p
Pedagogiska teorier och praktiker   100p
Naturguidning 1    100p
Hälsopedagogik   100p
Kommunikation   100p
Etnicitet och kulturmöten   100p
Skapande verksamhet  100p
Specialpedagogik 1  100p
Pedagogiskt ledarskap  100p


Utbildningen leder till

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola. Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.


Kostnader för eleven

1000-1500 kr


Arbetsplatsförlagt lärande, apl

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.


Studieperioder

2021-08-09--2021-12-31
2022-01-03-- 2022-07-08
2022-08-08--2022-09-30


Antagning

Informationsmöte:Om din ansökan blir godkänd kan du bli kallad till informationsmöte. Om du går vidare blir du antagen till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.


Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.


Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Campus Mölndal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal
 

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRL-BSE-2108-ML

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

Campus Mölndal (Länk till extern sida.)

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.