Hoppa till innehåll

Betongarbetare - lärling (Göteborg)

Bygg och Anläggning

Lärlingsvux, 1580 poäng

"Härligt att hålla på med sånt man tycker om! Ett fritt jobb som är väldigt omväxlande och varierande på alla sätt." Elev, betongarbetare


Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. En dag i veckan är avsatt för teorigenomgång, träning på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och möjlighet att få stöd.
 

Viktig information

Bra med datorvana.


Utbildningens innehåll

Som betongarbetare är det du som bygger grunden och stommen av betong på bland annat hus och broar. Utbildningen lär dig gjuta betong till golv, tak och väggar, montera och foga samman färdiggjutna betongelement, lägga betonggolv och hur du armerar och arbetar med armerad betong.


Utbildningen leder till

Utbildningen leder till en utbildningsbok som betongarbetare, med möjlighet att arbeta med mer formarbeten, armering och gjutningar, men även med murning och putsning av t.ex husgrunder. Fallbyggnad och golvavjämningar ingår även detta i yrket.


Kostnader för eleven

Inga direkta kostnader då kurslitteraturen är webbaserad.   


Studiebesök

Kontakta Peter Skog på Bräckegymnasiet, telefon 0725-757696, om du vill göra ett studiebesök.


Arbetsplatsförlagt lärande, apl

70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.
Du är ute på arbetsplatsen fyra dagar i veckan. En dag i veckan studerar du online.


Studieperioder

Orienteringskurs:
2021-08-16 - 2021-09-10

Lärlingsutbildning:
2021-09-13 - 2021-12-31
2022-01-03 - 2022-07-01
2022-07-25 - 2022-11-18


Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Prioritering sker utifrån utbildningsbakgrund.

Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.


Övrig information

Plats för utbildningen: Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen
Utbildningsanordnare: Utbildningscentrum Bräckegymnasiet
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad


Ansökningsperiod

Ansökningsperiod: 7 april - 4 maj
Sista kompletteringsdag: 11 maj
 

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

GRL-BET-2108-GG

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.